Η “KOSTAS IOANNIDIS – BUSINESS COACHING» για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρείας, αναζητά:                           Υπεύθυνο Marketing και Επικοινωνίας Γενική περιγραφή θέσεως Ενεργεί σε υψηλό επίπεδο για να αναπτύξει και να εφαρμόσει στρατηγική Marketing καθώς και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Marketing (OEM) σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και βάση συγκεκριμένων KPIs. Επίσης καθοδηγεί την ομάδα…

Η “KOSTAS IOANNIDIS – BUSINESS COACHING» για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:                                                      Βοηθό Λογιστή Γενική περιγραφή θέσεως Ενεργεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες του δ/ντη Λογιστηρίου και συμμετέχει στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Ο/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για : Τον έλεγχο και καταχώρηση των παραστατικών και των ημερολογιακών εγγραφών στο λογιστικό πρόγραμμα της…

logo-footer