ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
PROJECT MANAGEMENT

ΜΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διάρκεια / Αριθμός Συμμετεχόντων

 • Διάρκεια, 16 ώρες
 • Αριθμός συμμετεχόντων, 12 άτομα

Overview

Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 το 50% του παγκοσμίου ΑΕΠ θα δημιουργείται μέσα από project. Το workshop «Project Management» εξοπλίζει τους επικεφαλής Έργου και τους συμμετέχοντες σε Έργο με μία ισχυρή και δοκιμασμένη μεθοδολογία, καθώς επίσης με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, απαραίτητες για την επίτευξη πραγματικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Το workshop προετοιμάζει τους ενδιαφερόμενους ώστε να σχεδιάσουν τα σωστά βήματα ενός Έργου από την αρχή, να το παρακολουθήσουν και να το συντονίσουν, ενώ παρέχει έντυπα, διαδικασίες και μεθοδολογία, που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν άμεσα μόλις αναλάβουν ένα Έργο οποιουδήποτε μεγέθους και να το οδηγήσουν αποτελεσματικά στην επιτυχία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το workshop είναι σχεδιασμένο για άτομα που διαχειρίζονται ή θα διαχειριστούν ένα Έργο καθώς και για άτομα που θα συμμετάσχουν σε μία ομάδα Έργου. Είτε αυτό αφορά το ξεκίνημα μίας νέας εταιρείας, είτε την ανάπτυξη ένας νέος προϊόντος/υπηρεσίας, είτε την αλλαγή των διαδικασιών σε μία επιχείρηση ή γενικά την διαχείριση αλλαγών.

Θεματολογία – Ενότητες

 • Project Management
 • Ο κύκλος του Project Management
 • Οργανωτική δομή Έργου
 • Οι ρόλοι του Project Manager, Project team, Project Sponsor
 • Καθορισμός του Project Scope
 • Project team & Συνέργεια Oμάδος
 • Επικοινωνία και reporting του Έργου
 • Project Risk Management
 • Διαχείριση των αλλαγών
 • Καθορισμός των παραδοτέων και της αξιολόγησης του Έργου.

Γιατί να το παρακολουθήσετε

 • Για να γνωρίσετε την μεθοδολογία της KIBC για το Project Management, που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διάφορα Έργα.
 • Για να αναπτύξετε και να καλλιεργήσετε δεξιότητες διαχείρισης Έργου, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
 • Για να αφομοιώσετε την μεθοδολογία διαχείρισης Έργου μέσα από πραγματικά case studies.