Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Έχει η επιχείρηση σας τα αποτελέσματα που θέλετε;

  • Business & Marketing Planning
  • Κατάρτιση Προϋπολογισμού
  • Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
  • Έλεγχος και Μηνιαίο Reporting
  • Δείκτες Επιχειρηματικής Απόδοσης
  • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά