Εργαλεία

Χρησιμοποιούμε εξελιγμένα εργαλεία, μέσα από τα οποία προκύπτουν επαγγελματικές συμπεριφορές που μπορεί να ταιριάζουν ή όχι στη συγκεκριμένη θέση και στο εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας στην οποία δραστηριοποιείται ο coachee.

Με τη βοήθεια εξατομικευμένων εργαλείων που ανταποκρίνονται στην κάθε τους ανάγκη, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ τους ή συνολικά της εταιρείας τους. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουμε σημαντικά αξιόπιστες απαντήσεις και αναδεικνύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε επίπεδο επιχείρησης ή σε ατομικό επίπεδο, όπως γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις, επιδόσεις και δυναμική.