ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ-ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

More Dates

 • 25/07/2024

Kostas Ioannidis Business Coaching

Tόπος διεξαγωγής: Ηπείρου 1, 10433, Αθήνα

694 0770080

 • Διάρκεια

  8 Ώρες

 • Κόστος Συμμετοχής

  80€

 • Πρόγραμμα Workshop

  22-07-2019 17:00 - 21:00, 29-07-2019 17:00 - 21:00

|

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αποκτήστε μια σφαιρική άποψη για τη λειτουργία της διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων και εντοπίστε περιοχές βελτίωσης.

Διάρκεια / Αριθμός Συμμετεχόντων

 • Διάρκεια, 8 ώρες
 • Αριθμός συμμετεχόντων, 10 άτομα
 • Κόστος συμμετοχής: 80€
 • Εισηγητής: Iωαννίδης Κωνσταντίνος

Overview

Το workshop «HR Management» εστιάζει στη στρατηγική ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, ως ενός από τους βασικούς άξονες για την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Παρουσιάζει νέες μεθόδους, καινοτόμα εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές, με στόχο ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας της διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων

Σε ποιους απευθύνεται

Το workshop απευθύνεται σε στελέχη μεσαίου, ανώτερου και ανώτατου επιπέδου που χρειάζονται εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Θεματολογία – Ενότητες

 • Η στρατηγική σημασία της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι λειτουργίες και τα πληροφοριακά συστήματα
 • Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση
 • Η διαδικασία της στελέχωσης
 • Η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και οι μορφές εκπαίδευσης
 • Η διοίκηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Συστήματα κινήτρων και αμοιβών
 • Εργασιακές σχέσεις στην επιχείρηση
 • Η διοίκηση των αλλαγών στη σύγχρονη επιχείρηση και ο ρόλος του HR

Γιατί να το παρακολουθήσετε

 • Για να κατανοήσετε τη σημασία του σχεδιασμού και της οργάνωσης των ανθρώπινων πόρων.
 • Για να αποκτήσετε τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων: προγραμματισμός, έλεγχος, εκπαίδευση, συστήματα απόδοσης και ανάπτυξης, επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία.
 • Για να γνωρίσετε βέλτιστες πρακτικές και μοντέρνα εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από πραγματικά case studies.
Category
logo-footer