Μέσα σε ένα απόγευμα θα έρθετε σε επαφή με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του Creative Problem Solving.

Αποκτήστε μια σφαιρική άποψη για τη λειτουργία της διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων και εντοπίστε περιοχές βελτίωσης.

logo-footer