Η Kostas Ioannidis Business Coaching αποτελεί το όραμα του ιδρυτή της για τη δημιουργία μιας εταιρείας η οποία χάρη στην δέσμευση του ιδίου και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη επιχειρήσεων και στελεχών επιχειρήσεων, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της.

«Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες μας, καθοδηγούμενοι από τις αξίες μας: ειλικρίνεια, ταπεινότητα, ετοιμότητα, αφοσίωση, ποιότητα, επαγγελματισμός και αξιοπιστία.»

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες σχεδιάζονται από κοινού με τους πελάτες μας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι αποτελούν μέρος της εταιρικής τους στρατηγικής ανάπτυξης.

 • Bιογραφικό

  Ο Κώστας Ιωαννίδης είναι Οικονομολόγος, κάτοχος Master–Executive ΜΒΑ και συνεργάτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη Διοίκηση και την Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, στην Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία και στην Ανάπτυξη και Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων.

  Έχει ειδικευτεί στο Coaching από την Τ.D.I (UK), κατέχει το Advanced Diploma in Personal & Executive Coaching από το Kingstown College και είναι Certified Lead Auditor (I.R.C.A. – International Register of Certified Auditors). Ένθερμος υποστηριχτής της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε πολλούς επιμορφωτικούς κύκλους, με πιο πρόσφατους τους Developing as a Leader / Harvard Business Publishing (1 έτος), ALBA Executive Leadership (1 έτος) και  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών / IBCT- Ιnternational Board of Certified Trainers.

  Έχει εργασθεί ως Διευθυντικό Στέλεχος σε Πολυεθνικές εταιρείες, σε μεγάλους Ομίλους του Ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και ως Γενικός Διευθυντής σε Δ.Ε.Κ.Ο. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Νέων Ελλάδος.

  Συνεργαζόμενος με ιδιωτικές επιχειρήσεις και με δημόσιους οργανισμούς, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 3000 ώρες εισηγήσεων στις θεματικές ενότητες του Management, της Επικοινωνίας, της Εξυπηρέτησης του πελάτη, της Ανάπτυξης των Ανθρωπίνων Πόρων, της Ολικής Ποιότητας, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, καθώς επίσης και του Project Management.

  Σήμερα δραστηριοποιείται ως Business Coach και εφαρμόζει με επιτυχία την μέθοδο του coaching ως διαδικασία αλλαγής και βελτίωσης της επιχειρησιακής απόδοσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο επίπεδο του «πρωταθλητή», εκείνου δηλαδή που μπορεί να θέτει υψηλούς στόχους και να τους επιτυγχάνει.

  Ως Business Coach, συνεργάζεται με ελληνικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.

  Άρθρα του σχετικά με το Management και το Business Coaching έχουν δημοσιευθεί σε οικονομικά περιοδικά και εφημερίδες.