Η “KOSTAS IOANNIDIS – BUSINESS COACHING» για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρείας, αναζητά:

                          Υπεύθυνο Marketing και Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή θέσεως

Ενεργεί σε υψηλό επίπεδο για να αναπτύξει και να εφαρμόσει στρατηγική Marketing καθώς και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Marketing (OEM) σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και βάση συγκεκριμένων KPIs. Επίσης καθοδηγεί την ομάδα του Marketing και την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.

Ο/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για να:

 • Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, της συμπεριφοράς των καταναλωτών

και των κινήσεων του ανταγωνισμού.

 • Καθορίζει την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή.
 • Εισηγείται και να υλοποιεί την εισαγωγή νέων προϊόντων.
 • Φροντίζει για την δημιουργία περιεχομένου για όλα τα εταιρικά μέσα επικοινωνίας (Newsletters, καταχωρίσεις, δελτία τύπου, έντυπα, διαφημιστικά κείμενα κ.ά.)
 • Επιμελείται του εταιρικού website & e-shop
 • Επιμελείται την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας του brand
 • Υποστηρίζει την διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων και εμπορικών εκθέσεων ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας κ.α.

Απαιτούμενα της θέσης

 • Τίτλος σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Marketing / Διοίκηση Επιχειρήσεων)
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια κατάλληλης εμπειρίας ως Υπεύθυνος Marketing
 • Εμπειρία στην δημιουργία δικτύων πώλησης & προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Άριστη γνώση των μεθόδων ανάλυσης και της έρευνας αγοράς
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Αποτελεσματικότητα – Προσανατολισμό στον Στόχο – Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό συνολικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων του υποψήφιου/α

που θα επιλεγεί

 • Επιπρόσθετες παροχές (Ιδιωτική ασφάλεια, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό)
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@businesscoaching.gr με την ένδειξη «Υπεύθυνος Marketing και Επικοινωνίας»

logo-footer