ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Έχουν οι άνθρωποί σας τις δεξιότητες και τον ενθουσιασμό για να πετυχαίνουν τους στόχους τους;
 • Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας
 • Διαχείριση Εργασιακών Σχέσεων
 • Στοχοθεσία Προσωπικού και Συστήματα Αμοιβών
 • Αξιολόγηση Προσωπικού – 360ο
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Επιλογή Προσωπικού – Tests
 • Ψυχομετρικά Εργαλεία
 • Έρευνες Ικανοποίησης Προσωπικού
 • Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βελτιώνεστε συνέχεια για να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις; Μήπως ξεκινάτε σήμερα την επιχείρησή σας;
 • Ανάπτυξη Εσωτερικής Επικοινωνίας και Εσωτερικών Διαδικασιών
 • Συστήματα Ποιότητας (ISO 9001)
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Εφαρμογές ERP και CRM συστημάτων
 • Αυτοματισμοί Γραφείου και Paperless Office

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΗ

Είναι οι πελάτες σας ικανοποιημένοι όσο πρέπει;
 • Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών
 • Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων στην
 • Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Προετοιμασία για πιστοποίηση
 • Επαγγελματικών Ικανοτήτων στην Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Ανάπτυξη – Ομοιογένεια – Επιθεωρήσεις Εμπορικών Δικτύων
 • Custom Relationship Management

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Έχει η επιχείρηση σας τα αποτελέσματα που θέλετε;
 • Business & Marketing Planning
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού
 • Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 • Έλεγχος και Μηνιαίο Reporting
 • Δείκτες Επιχειρηματικής Απόδοσης
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά