• Είναι καλή η απόδοσή μου στη δουλειά; Ποιες είναι οι επιπτώσεις; Πως μπορώ να γίνω πιο αποτελεσματικός;
  • Ποιες πεποιθήσεις καθοδηγούν τη συμπεριφορά μου; Με ισχυροποιούν ή με περιορίζουν; Πώς μπορώ να αλλάξω τρόπο σκέψης και πρότυπα συμπεριφοράς στη δουλειά μου;
  • Τι με κινητοποιεί; Ποιος θέλω να γίνω; Ποια είναι η άποψή μου για τη ζωή και τον κόσμο; Με ποιο τρόπο θα κάνω τη διαφορά;
  • Ποιο είναι το επόμενο βήμα για μένα;
Η Kostas Ioannidis Business Coaching παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο individual coaching, καθοδηγώντας τα στελέχη των επιχειρήσεων να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ενσωματώσουν νέες επιχειρηματικές μεθόδους στην επαγγελματική τους ζωή και να υιοθετήσουν στόχους που θα ωφελήσουν αποτελεσματικά τους ίδιους και θα αναπτύξουν την επιχείρηση στην οποία δραστηριοποιούνται και να αναπτύξουν το δικό τους career path.

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ